Naše služby Business analýzy & Konzultací

Jsme společností, která svým partnerům dodává nejen specifická SW řešení šitá na míru, ale nabízíme i samostatné služby a know-how v oblasti business/IT analýzy, produktového vývoje či metodické podpory v analytických oblastech.

Pomůžeme identifikovat vaše požadavky a zformulovat zadání

 • sběr, analýza a formulace funkčních požadavků, tj. jaké funkce má systém zajišťovat
 • sběr, analýza a formulace nefunkčních požadavků, tj. začlenění systému do stávající IT architektury
 • prioritizace požadavků
 • formulace akceptačních kritérií
 • tvorba podkladů pro RFP či vývoj

Uděláme pořádek ve vašich procesech a navrhneme jejich optimalizaci

 • identifikace klíčových obchodních procesů
 • detailní popis procesů až na úroveň vhodnou pro implementaci v BPM řešení
 • identifikace KPI (Key Performance Indicators) a způsobu jejich vyhodnocování
 • návrh možných způsobů optimalizace a automatizace
 • identifikace dopadů v návazných IT systémech

Pomůžeme vám vyvinout váš vlastní produkt a uvést jej na trh

 • pomoc s vývojem produktu od prvotní idey, přes funkční prototyp až po výsledné řešení (SWOT analýza, Lean Canvas)
 • identifikace cílových zákaznických skupin a jejich potřeb (business persona, empathy maps atd.)
 • průzkum trhu a dostupných řešení

Zmapujeme vaši BU/IT architekturu a zhotovíme nezávislé posudky

 • popis a analýza stávající business & IT architektury
 • identifikace úzkých míst
 • návrh opatření na řešení technologického dluhu
 • analýza, návrh a dokumentace rozhraní mezi systémy (API)
 • oponentní posudky, nezávislé odhady pracnosti
Naplánujte si s námi nezávaznou konzultaci →

Konzultace zdarma

Děkujeme za Vaší správu! Brzy se s Vámi spojíme!
Oops! Něco se pokazilo.